Unitatile protejate sunt entitati ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub denumirea de intreprinderi sociale pentru integrarea in munca (Work Integration Social Entreprises WISE) sau intreprinderi de insertie profesionala.

Unitatile protejate din cadrul asociatiilor au un statut special. Aceste unitati protejate pot intermedia produse si servicii.

Unitatea noastra protejata are principal obiectiv integrarea profesionala a persoanelor cu handicap pe piata muncii. (Integrarea se realizeaza pe piata libera a muncii,) in cadrul unor ateliere protejate.

Intr-o unitate protejata, cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap.
Pentru o companie este important sa aiba in vedere faptul ca achizitiile acesteia de la unitatile protejate vor avea un impact benefic asupra imaginii sale publice.

Avantajele colaborarii cu o unitate protejata Pitesti Arges
Angajatorii cu mai mult de 50 de angajati care nu doresc sa angajeze persoane cu dizabilitati, pot opta pentru alternativele oferite de Legea 448/2006 ART. 78 (modificat prin OU 86/2008):
1.Sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
2. Sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).
Puteti calcula aceasta suma daca inmultiti numarul total de angajati cu 19RON.
De exemplu o firma cu 150 de angajati x 19 RON va avea de plata 2850 RON/luna.
Avantaj direct : in loc sa achitati o anumita suma lunar (bugetului de stat ), de aceasta suma puteti sa achizitionati bunuri sau servicii de care aveti nevoie (pe care oricum le cumparati de pe piata libera) de la o Unitate Protejata Pitesti Arges.
Baza legala la care se raporteaza mecanismul de functionare a unitatii protejate din cadrul ASOCIATIEI PRIMII PASI SPRE PERFORMANTA
Sectia PERFORMANCE BUSINESS

Legislatie unitati protejate autorizate.

⦁ Legea 448 / 2006 republicata;
⦁ HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a legii 448;
⦁ OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448;
⦁ Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006;

Mai jos gasiti articolele de lege care fac referire la unitatile protejate
1. Legea 448 / 2006 republicata:
Art. 78. – (1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
(3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:
– a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
– b) sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la lit. a).
2. HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a legii 448:
Art. 43. – In sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate se realizeaza lunar in baza unui contract, insotit de factura si de dovada platii.
Art. 44. – Sunt considerate unitati protejate, in sensul legii:
– a) operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
– b) sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul ONG (organizatiilor neguvernamentale), care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate si salarizate;

3. OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448:
“Articolul 78 alineatul (3), litera b) din legea 448/2006 republicata va avea urmatorul cuprins:
b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la lit.a).
Alin. (4.1) Exceptie fac unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari /intermedieri, cu conditia ca minim 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socio-profesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa reiasa cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitea comerciala.“

4. Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006
Art. 1. – Suma datorata de autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, sau achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat,in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, se declara la pozitia 25 “Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neancadrate” din formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu completarile ulterioare.
Art. 2. – (1) Numarul de angajati care se ia in calcul este numarul mediu de angajati din luna.
(2) Se determina numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, impartita la numarul total de zile calendaristice. In efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.
(3) Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.
Art. 3. – Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un numar format din doua zecimale, care se va inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara stabilit prin hotarare a Guvernului in vigoare in luna pentru care se plateste.
Art. 4. – Achizitionarea produselor de la unitatile protejate poate fi partiala, existand posibilitatea platii doar a sumei neacoperite pana la cea stabilita potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. – In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenta de suma.
Art. 6. – In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, operatorul economic nu datoreaza nici o suma bugetului de stat, iar diferenta in plus se reporteaza in luna urmatoare, in sensul diminuarii de plata.
Art. 7. – In contextul incadrarii in munca, prin persoana cu handicap se intelege si persoana invalida gradul III.

Unitatile protejate autorizate beneficiaza de scutire de plata taxelor de autorizare la infiintare si de reautorizare, precum si de scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, in conditiile prevazute de Codul fiscal;

Autorizatie de functionare

Ordin

Flyer